JES engineering AB

REFERENSER

peter Peter Dahlin, Metso Paper Manager El & Instrumentation, Fiber Business Line, Process Automation

"Jan-Erik har stor förståelse för hur processindustrin fungerar och vilka krav som som ställs där. Han har lätt att ta till sig nya processer och snabbt komma in i olika problemställningar som uppkommer. Tack vare hans erfarenhet och hans lugn är han också en stor tillgång även vid uppstarter då det gäller att tänka igenom vilka konsekverser ändringar kan få."
hans Hans Moberg, f.d. områdeschef, Sigma Benima Luleå

"Sigma Benima anställde Jan-Erik direkt från högskolan i Skellefteå, vilken vi visste hade hög renommé."
"Jan-Erik tog till sig både teknisk och lokal kunskap om marknaden, samt den kompis-sociala känslan i kontorsgemenskapen, väldigt fort."
"Jan-Erik är en man som jag direkt kan rekommendera till både lättare och mer komplicerade programmeringsuppgifter. När man anlitar honom så vet man att det blir ett fullengagemang och att han utför uppdraget till kundens stora belåtenhet, både tekniskt och ekonomiskt."