JES engineering AB

NYHETER

Hösten 2012


Programmering och Idrifttagning, Systembyte Vattenkraft. Pengfors (Vattenfall) Uppdragsgivare ABB Power Generation Sundsvall.

Februari-Juni 2012


Programmering och Idrifttagning, Systembyte Vattenkraft. Mockfjärd, Alfta och Sollefteå. Uppdragsgivare ABB Power Generation Sundsvall.

Oktober-December 2011


Programmering och Idrifttagning, Ny testanläggning Agglolab LKAB Malmberget. Uppdragsgivare ABB Sundsvall.

April-September 2011


Programmering och Idrifttagning. Nytt styrsystem (DeltaV) Kloratfabriken, Akzo Nobel. Uppdragsgivare Grontmij, Sundsvall

Vinter 2011


Programmering och Idrifttagning, lista med arbetsordrar från process, SödraCell Follafoss, Norge.

Januari 2011


Samarbete inleds med Grontmij, Sundsvall, i syfte att bygga upp en kompetens av Delta-V i regionen.

V.47-V.50


Drifttagning Ny accumulator Arauco Valdivia, Chile.

Hösten 2010


Idrifttagning Sjukhuset Ö-viks energi, ABB Sundsvall.

Hösten 2010


Drifttagning sileri SödraCell Follafoss, Norge.

V.25 & V.34


FAT sileri SödraCell Follafoss, Norge.